Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


ALELDA un prāvestes darbs

Austrālijas Latviešu evanģēliski luterisko draudžu apvienība

Laikraksts Latvietis Nr. 800, 2024. g. 22. maijā
Helga Jansone -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Prāveste Helga Jansone Svētā Krusta baznīcā. FOTO Ojārs Greste.

Kanberas Latviešu skolas audzēkņi, skolotāja Iveta Leitase un Egons Eversons no Kanberas bijušās latviešu ev. lut. draudzes. FOTO Džeimss Noubs (James Nobes).

Brisbanes draudze. FOTO Kārlis Miglis.

Daugavas skolas sarīkojums ģimenes dienas sarīkojumā 11. maijā. FOTO Helga Jansone.

2023. gada 24. septembrī Austrālijas Latviešu evanģēliski luterisko draudžu apvienības (ALELDA) sinode ievēlēja mani kā prāvesti un drīz pēc tam, 30. septembrī, LELBP (Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca Pasaulē) Prezidijs apstiprināja ALELDA balsojumu.

Adelaides, Brisbanes un Melburnas draudzes pieder ALELDA. Kanberas draudze 2023. gadā izvēlēja neturpināt kā draudze jo aktīvie darbinieki ir aizgājuši tā Kunga aizsaules dārzos un tie, kas vēl palikuši nespēj šo svētīgo darbu turpināt.

ALELDA arī ieskaita Jaunzēlandi, kur mācītāja Rota Stone kalpo kā anglikāņu priestere austrāliešu baznīcā.

Mums ir citas latviešu draudzes, kuras nav LELBP (Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca Pasaulē); divas Sidnejā un viena Pertā.

  • Prāveste Helga Jansone ir Apvienības priekšniece.
  • Apvienības priekšnieces garīgā vietniece ir mācītāja Rota Stone (Jaunzēlandē).
  • Apvienības priekšnieces laicīgais vietnieks ir Pēteris Saulītis (Melburnā).
  • Apvienības sekretāre ir Ilga Vēvere (Adelaidē).
  • Apvienības kasiere ir Māra Balode (Adelaidē).

Apvienības priekšniece un viņas laicīgais vietnieks ir Austrālijas apgabala pārstāvji LELBP Virsvaldē. Mēs piedalāmies sēdēs caur Zoom.

Ja gribat zināt par LELBP draudzēm pasaulē, ieskaitot Latvijā, tad par tām var lasīt Baznīcas gada grāmatā (vēl ir palikušas divas pirkšanai). Misijas Fonds atbalsta jaunās draudzes Latvijā un Īrijā.

Kanberā

6. – 8. maijā es devos uz Kanberu, kur satiku bijušos Kanberas draudzes locekļus, un runājos ar bērniem, kuri piedalās latviešu skolā otrdienas vakaros Ivetas Leitases vadībā. Tie bērni bija tik ieinteresēti un entuziasma pilni. Pēc tam satikos arī ar pieaugušajiem.

Mājupceļā es apstājos Bonegilla Migrant Experience – vietā, kur manas mammas ģimene bija nometnē.

Brisbanē

Bija brīnišķīgi būt atpakaļ Brisbanē 23. martā, lai būtu kopā ar draudzi un noturētu dievkalpojumu. Brisbanes draudzei nav vietējais mācītājs. Daina un Raimonds Vanagi nokārto dievkalpojumus, kurus notur sestdienās baptista baznīcā. Es varēšu izpalīdzēt vairākas reizes gadā. Mācītājs Kolvins Makfersons (Colvin MacPherson) turpina vadīt dievkalpojumus Brisbanes draudzei arī.

Adelaidē

Adelaides draudze notur dievkalpojumus katra mēneša pirmajā svētdienā. Tur kalpo Ivars Ozols kā diakons. Katru otro mēnesi es esmu aicināta vadīt dievkalpojumu, un tas man rod lielu prieku, jo es uzaugu Adelaidē, un tā draudze ir ļoti tuva man pie sirds, kā arī adelaidieši, protams, ieskaitot manu ģimeni! Kafijas galds pēc dievkalpojumiem ir vienmēr lielisks. Es Adelaidē noturu svētbrīdi un mazu runu ar Latviešu skolas bērniem, kur ir ļoti mīlīga atmosfēra Mārītes Rumpes vadībā. Skolā viņiem ir temati uz vesela gadu – šogad par latviešu ēdieniem. Adelaidē es arī individuāli apmeklēju draudzes locekļus pēc uzaicinājuma.

Melburnā

Protams, es ar lielu prieku un pateicību turpinu vadīt Melburnas Latviešu evaņģēliski luterisko draudzi. Mums ir dievkalpojumi gandrīz katru svētdienu, un mēs esam ļoti priecīgi, ka latviešu sabiedrības grupas jūtās ērti lietot mūsu baznīcu kā savas mājas; tautas deju grupas, koru mēģinājumi un Daugavas Latviešu skola. Pēc katra dievkalpojuma ir kafijas galds un garšīgas uzkodas – liels sabiedrības laiks!

Diemžēl Dainas bērnudārzs vairs nesatiekas baznīcā, bet pilnīgi saprotami, ka vecāki gribēja satikties sestdienās Melburnas Latviešu namā.

Man ir liels gods un prieks mācīt ticības mācības klasi Daugavas skolā. Ir svarīgi, ka bērni var izteikt savas domas un ticības latviešu valodā.

Tā kā es dzīvoju Melburnas Latviešu ciemā, es bieži satiekos ar iedzīvotājiem un arī noturu garīgas sarunas vai dievkalpojumus katru nedēļu, kad esmu Melburnā.

ALELDA vadība lūdza, lai mēs ierakstītu dievkalpojumus video un lai tie, kuri nevar tikt uz dievkalpojumiem Austrālijā vai Jaunzēlandē, varētu to redzēt un arī tā pielūgt Dievu. Mēs to tagad darām. Dievkalpojumi ir uz Facebook livestream: svētdienās plkst.11.00

Un arī vēlāk to var redzēt uz FaceBook vai Youtube:

www.FaceBook.com: Praveste Helga Jansons https://www.facebook.com/profile.php?id=61556536918678

www.YouTube.com Praveste Helga Jansons: https://www.youtube.com/@MLELD3

Mēs arī atjaunojām mūsu draudzes mājas lapu. Rūdis Dancis no Adelaides mums tagad palīdz ar to: https://www.melburnaslatviesudraudze.org.au

Kā es to saredzu, mana loma ir kalpot Austrālijas un Jaunzēlandes latviešiem, neatkarīgi no tā, vai viņiem ir draudze, vai nav. Trīs draudzes, kas ietilpst ALELDA, maksā biedru naudu. Es vēlētos būt pieejama tiem, kuriem nav pieejams latviešu baznīca vai mācītājs/a; īpaši – palīdzēt ar bērēm, kristībām un ar iesvētības mācībām (internetā un klātienē).

Ja jūs kā indivīdi vēlaties finansiāli atbalstīt ALELDA ministriju visā Austrālijā, tas palīdzētu, lai varētu apciemot cilvēkus pēc vajadzības vai draudze eksistē, vai ne. To var maksāt caur Melburnas draudzes kontu:

Check vai Money Order: Melb.Lat.Ev.Luth. Cong. Reference: ALELDA

PO Box 390, Canterbury, VIC 3126

Vai piezvanīt prāvestei Helgai Jansonei – tālr.: 0497 839 083, e-pasts: pastorhelgaj@gmail.com

vai Pēterim Saulītim: psaulitis@hotmail.com lai uzzinātu, kā maksāt bankas kontā.

Lai Dievs turpina svētīt latviešu baznīcas Austrālijā un visā pasaulē!

Lai Dievs tevi svētī un pasargā!

Prāveste Helga Jansone
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com