Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Sludinājumi

Laikrakstu "Latvietis" katru nedēļu lasa latvieši visā pasaulē.

Mēs piedāvājam trīs reklāmas variantus (visas cenas Austrālijas dolāros):

  1. Sludinājums kārtējā laikraksta numurā. Laikraksts tiek izplatīts drukātā veidā abonētājiem (pārsvarā Austrālijā), un kā PDF fails ir lejuplādējams tīmeklī visā pasaulē. Tas parasti sastāv no 16 lpp. A4 lielumā - katrā lappusē 3 slejas. Reklāma maksā $7 par 1 cm telpu vienā slejā.

  2. Baneris 160 x 60 pikseļu lielumā (slejā labā pusē) augstākā līmenī mājas lapā. Piemērs – "3x3 Austrālijā" baneris. Cena $100 par vienu mēnesi. Baneris var iekļaut saiti uz atsevišķu lapu ar lielāka formāta reklāmu, vai arī uz kādu citu vietni.

  3. Baneris 160 x 160 pikseļu lielumā (slejā labā pusē) augstākā līmenī mājas lapā. Piemērs – "Atbalstiet laikraksta darbu" baneris. Cena $150 par vienu mēnesi. Baneris var iekļaut saiti uz atsevišķu lapu ar lielākāka formāta reklāmu, vai arī uz kādu citu vietni.

Par sludinājumiem var samaksāt ar pārskaitījumu Austrālijā vai ar kreditkarti (MasterCard vai Visa) vai ar PayPal mūsu tīmekļa vietnē.

Materiālus mums var piegādāt vienkārši ar e-pastu kā JPG vai GIF failu bildei vai grafikam, DOC, RTF vai TXT failu tekstam, vai arī PDF failu gatavai, saliktai reklāmai.

Lai pieteiktu sludinājumu, lūdzu sazināties ar redakciju pa e-pastu:

Advertisements

The newspaper "Latvietis" is read by Latvians worldwide.

We offer three possibilities for advertisers (all prices are in Australian dollars):

  1. An advertisement in a regular newspaper edition. The newspaper is published both in a print edition (with subscribers mainly in Australia), and a downloadable PDF file for readers worldwide. Each edition usually comprises 16 A4 size pages in 3 columns. Advertisements cost $7 per column cm.

  2. Small banner (160 x 60 pixels) in the right hand column of top level web pages. e.g. the"3x3 Austrālijā" banner. Price $100 for one calendar month. The banner may contain a link to a larger advertisement, or a link to another web site.

  3. Medium banner (160 x 160 pixels) in the right hand column of top level web pages. e.g. the"Atbalstiet laikraksta darbu" banner. Price $150 for one calendar month. The banner may contain a link to a larger advertisement, or a link to another web site.

Payment may be made by bank transfer within Australia or credit card (MasterCard or Visa) or by PayPal through our web site.

Material may be sent to us by e-mail as JPG or GIF files for pictures or graphics, DOC, RTF or TXT files for text, or PDF files for print ready material.

To place an advertisement, please contact our office on the e-mail address:


SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija