Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Pasaules filozofijas diena

Pārdomas

Laikraksts Latvietis Nr. 773, 2023. g. 15. nov.
Raimonds Sokolovskis -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

„Paradoksālā abstrakcija“. Autori: Raimonds un Robots (R.S. & AI Imagine).

Pasaules Filozofijas diena (World Philosophy Day) ir Apvienoto Nāciju Organizācijas iekārtota starptautiski svinamā diena, ko atzīmē kopš 2002. gada 21. novembra, katru gadu novembra trešajā ceturtdienā. Tā pasvītro filozofijas nemainīgo vērtību cilvēka domas attīstībai katram indivīdam un katrai kultūrai. Filozofija ir iedvesmojoša disciplīna, kā arī tā ir ikdienas prakse. Tam esmu veltījis savu rakstu Vienpadsmit Īsās Meditācijas.

11 Īsās Meditācijas : 10 Kas? + 1 Viņš! = 11:11*

Pirmais Kas

Kas ir Paradokss?

Paradokss – ir tavs spēka punkts (point of power). Jo, ja tu vienlaicīgi saproti lietas, kuras šķiet pretējas, tad tas nozīmē: tev ir jābūt centrā starp tām, kā arī tām abām ir jāizriet no tevis. Un tādēļ tas novieto tevi tieši vidū, tieši līdzsvara punktā, balansā, un tas ir tavs spēka punkts.

Otrais Kas

Kas ir Absurds?

Absurds ir superimpozīcija Realitātei (superimpozition). Piemēram, teorija, ka Mēness tur ir tikai tad, kad es uz viņu skatos. Einšteins to nosauca par spooky science, un atbildēja, ka viņam patīk domāt, ka Mēness tur ir arī tad, kad es uz viņu neskatos.

Trešais Kas

Kas ir Garīgums?

Garīgums, pirmkārt, ir atziņa, kas mēs esam? Un, proti, mēs esam Gars ar šobrīd fizisko pieredzi, nevis fizisks radījums ar garīguma pieredzi. (We are spirits having a physical experience, not physical beings having a spiritual experience). Mēs katrs esam Gars/Dvēsele inkarnācijā.

Ceturtais Kas

Kas ir Cilvēka spēkos?

Cilvēkam nav dots mainīt Harmoniju un Mūžību. Viss pārējais ir cilvēka spēkos. „Jo Tas Viņam ir visu nodevis zem Viņa kājām; bet, kad saka: viss Viņam nodots, tad, protams, izņemot To, kas Viņam visu nodevis.“

Piektais Kas

Kas ir vajadzīgs, lai dotos Kosmosā?

Lai dotos dziļi ārējā Kosmosā, mums vispirms ir jādodas dziļi iekšēji Sevī. Jo Sevī mēs atrodam sava ego aspektus, savas preeksistences atbalsis, Garu un Autoritāti. Jo Visumā mēs atrodam būtnes, līdzīgas sev.

Sestais Kas

Kas notika, kad sprāga pirmā atombumba?

Kad sprāga pirmā atombumba (1945. gadā), Zemei tika pievērsta Visuma uzmanība un, proti: „Bērni ir atraduši sērkociņus“!!! Un virs Zemes tika uzsprausts sarkanais karodziņš (red-flagged).

Septītais Kas

Kas ir Nulle?

Nulle ir tas tukšums, klusums un miers, kurā it kā nekā nav, bet caur kuru viss notiek. Uz vienu pusi tātad 0+1,2,3... utt., un uz otru pusi 0–1,2,3...utt.

Astotais Kas

Kas ir Viens?

Pats ir viens. Viens Pats. Bet ja Pats ir viss, tad vēl nevar teikt, ka Viss ir Pats. Jo, kāpēc tad tu nevari aizdomāties līdz Universa malai, tikai līdz Tā pusei?

Devītais Kas

Kas ir galvenā Debesu programma Cilvēcei uz Zemes?

Galvenā Debesu programma Cilvēkam uz Zemes ir Debesu Valstības uzcelšana Zemes virsū. Citiem vārdiem – Paradīzes sasniegšana un piepildīšanās ar Patiesību.

Desmitais Kas

Kas ir Patiesība?

Filozofiski Patiesība ir tikai neliela INFORMATĪVĀ daļa no Dieva Tā Kunga. Viņa Paša Aura. Cilvēks savā zemes dzīves laikā var tikai vai nu tuvoties Patiesībai, vai arī attālināties no Patiesības, bet nevar apgūt Visu Patiesību. Tāpēc uz zemes nevienam un nekam nepieder monopoltiesības uz Patiesību. Cilvēce lēni virzās uz Patiesību. Visas civilizācijas mērogā, ja to aplūko globālā apjomā, tad atliek teikt – kopš Jēzus Kristus dzimšanas Cilvēce ir pavirzījusies uz Patiesību par 2% (labi, ja 2%). Uz Patiesību negrozāmi ved Mīlestība un Gudrība. Tikai tad, kad Cilvēce būs piegājusi tuvu klāt Patiesībai, aptvērusi sevi ar Patiesību un piepildījusies ar Patiesību, tikai tad būs sasniegta Ēdene, un būs izpildīta galvenā Debesu programma visas Cilvēciskās Civilizācijas eksistencei patreizējā veidā. Ne ātrāk. Tikai tad, kad Paradīze būs sasniegta, mēs katrs individuāli un visi kopā varēsim doties tālāk. Jo Ceļš ir bezgalīgs. VIŅŠ ir mūžīgs.

VIŅŠ ir Viens

Viņš ir bijis un ir, jo Viņš ir nācis jau pirms tam, un nāca tad, kad mēs Viņu redzējām, un Viņš sastop mūs kalnos un lejās un līdzenumos, un Viņš pavada mūs visā garumā, un ņem pie Sevis pēcgalā. Un pēc tam aicina atkal. Alleluja. Amen. Alleluja.

Mācītājs Raimonds Sokolovskis
Laikrakstam „Latvietis“

* 11:11 šeit sastādās tā : 10+1=11, un 1 Viņš ir klāt katrā no 10 „kas“. 11:11 ir arī Ūdensvīra laikmeta (Ūdensnesēja/s zīmes Zodiakā) simbols.

(Bībelē skat.Lk.3:2, Lk.8:11, Jņ.1:1, 1.Pēt.1:24, Ebr.4:12, 2.Tes.1:12, 1.Jņ,2:14, 1.Tim.3:16, 4:5, Atkl.19:13, u.c.)Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com