Laikraksts Latvietis

Daugavas Vanagi satiekas Ročesterā

Daudz laika sapulcē tika veltīts, apspriežot nākotnes DV ASV mērķus

  Laikraksts Latvietis Nr. 544, 2019. g. 30. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Ročesteras deju grupa „Vanadziņš“ uzstājās ar deju „Bāliņš māsas dancināja“. FOTO R. Gudvin (Goodwin).