Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Daugavas Vanagi satiekas Ročesterā

Daudz laika sapulcē tika veltīts, apspriežot nākotnes DV ASV mērķus

Laikraksts Latvietis Nr. 544, 2019. g. 30. maijā
Kristīne Vega, Dace Gudvina (Goodwin) un Līga Nutere -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

DV  ASV 69. Delegātu un 65. Vanadžu salidojuma Ročesterā dalībnieki. FOTO Kristīne Vega.

Sapulces vadītāji. No kreisās: DV ASV sekretāre Nora Ceriņa, DV ASV 2. priekšnieka vietnieks Gunārs Kancs, DV ASV Vanadžu priekšniece Līga Nutere, DV ASV priekšnieks Andris Kursietis, DV Kanādas priekšsēde Gunta Reinolde (Reynolds), DV Kanādas Vanadžu vadītāja Dzintra Eglīte. Stāv Latvijas Vēstniecības ASV vadītāja vietnieks Juris Pēkalis. FOTO Kristīne Vega.

Diakone Linda Sniedze Taggart un āmuru kokļu grupas „Striking Strings“ vadītāja. FOTO R. Gudvin (Goodwin).

Ročesteras deju grupa „Vanadziņš“ uzstājās ar deju „Bāliņš māsas dancināja“. FOTO R. Gudvin (Goodwin).

Ilggadējiem Ročesteras vanagiem Marģerim un Ritai Cubīniem tiek piedāvāti silti pīrāgi. FOTO Kristīne Vega.

Daugavas Vanagu ASV 69. Delegātu Sapulce un 65. Vanadžu Salidojums notika no 2019. gada 5. līdz 7. aprīlim Ņujorkas štata pilsētā Ročesterā. Lai arī 500 šķirnes no slavenā Ročesteras ceriņu festivāla vēl neziedēja, uz salidojumu Ročesterā bija ieradies brašs skaits DV ASV pārstāvju no 10 apvienībām un kopām, ciemiņi no Kanādas, Amerikas Latviešu apvienības priekšsēža vietniece Kaija Petrovska un Latvijas vēstnieka ASV vietnieks Juris Pēkalis. Šī pilsēta ir mājas pašreizējai DV ASV Vanadžu priekšniecei Līgai Nuterei, kura ar savu komandu uzņēmās organizēt šo sapulci Ročesterā, kas pēdējo reizi tika darīts tālajā 1967. gadā.

Piektdienā ap pusdienas laiku viesus sagaidīja Edītes Džordānes un Intas Erenfeldes silti ceptie pīrāgi. Par viesu labklājību un siltām pusdienām rūpējās kuplā Karlsonu dzimta, kuri ir bērni, mazbērni un mazmazbērni nu jau mūžībā aizgājušiem Ročesteras Vanagiem Jānim un Zelmai Karlsoniem.

Ne Ročesteras DV apvienībai, ne draudzei nepieder īpašums Ročesterā, tāpēc Vanadžu salidojums, DV ASV Zemes Valdes sēde un DV ASV delegātu sapulce notika kādā mājīgā Hampton Inn viesnīcā.

DV ASV vanadžu 65. salidojums tika iesākts ar DV ASV priekšnieces Līgas Nuteres sasveicināšanos ar 11 delegātiem no 10 apvienībām un kopām un pārējiem klātesošajiem. Diakone Linda Sniedze Taggart novadīja svētbrīdi, kurā viņa vanadzēm atgādināja, ka draudzība un uzticība sieviešu starpā ir svēta lieta. Kaut arī vīriešu kārtas cilvēki mums esot ļoti svarīgi un mīļi, tomēr draudzībām, kas tiek piekoptas ar citām sievietēm, piemītot cita piegarša, un tādas draudzības esot vajadzīgas. Klusuma brīdī tika nolasīti 2018. gadā 27 mirušo Vanadžu vārdi, tā godinot viņu dzīves.

Līga Nutere savā ziņojumā stāstīja par sekmīgi noorganizētajiem vanadžu projektiem pagājušā gadā. Kā katru gadu vanadzes atbalstīja projektu Ceļš skolēniem uz Okupācijas muzeju, kas palīdz lauku skolām samaksāt par autobusu izglītojošiem ceļojumiem uz Rīgu, apmeklējot Latvijas Okupācijas muzeju. Tāpat jau otro gadu vanadzes bija sagatavojušas Daugavas Vanagu kalendāru, kas šogad bija radīts par tēmu Daugavas Vanagi dziesmu un deju svētkos visos laikos. Nākamā gada tēma būs Latvijas simtgades pasākumu atmiņas. Trešais projekts, ko vanadzes noorganizēja, bija braucieni par ASV ar simtgades karodziņiem – tika nobrauktas vairāk nekā 20 tūkstoši jūdzes ar mašīnām, motocikliem, golfa kartiem, velosipēdiem, noiets kājām, noskriets, kalnos kāpts, utt.

Uzrunājot klātesošos DV Kanādas Vanadžu Vadītāja Dzintra Eglīte priecājās, cik tuvu Ročestera atrodas Kanādai un ar sirsnību dalījās ar 152 Vanadžu aktīvo darbību Kanādā.

Tika arī nolasīti apsveikumi no DV ASV bijušajām priekšniecēm – Ineses Apeles, pieminot iesāktos un paveiktos darbus un vēlot iedvesmu turpināt Vanadžu darbu, un Aīdas Ceriņas, kuras apsveikumā sevišķa atzinība tika sūtīta DV ASV priekšniecei Līgai Nuterei par to, ka īsā laika sprīdī ir paspējusi atmodināt nogurušos, bet sevišķi vienaldzīgos, kam līdz šim brīdim DV ir bijis svešvārds. Līga Nutere arī saņēma skaistu izšūtu simtgades spilvenu dāvanā no Indianapoles vanadzēm.

Salidojuma gaitā Vanadžu delegāti lepni stāstīja par nosvinētiem Latvijas simtgades svētkiem savās kopās un apvienībās, kā arī paveiktajiem darbiem gada laikā. Lai gan ASV ir ap 687 Vanadzēm, lielākā daļa neuztur atsevišķas kopas un divas kopas (Klīvlande un Linkolna) šogad ir nolēmušas apvienoties ar Vanagiem. Tas pacēla arī jautājumu par to, vai nākotnē būtu gudrāk pārtraukt atsevišķu Vanadžu darbību un organizēt atsevišķus salidojumus ASV līmenī, jo reāli neviena no vanadžu kopām nedarbojas atsevišķi no vanagiem. Tika nolemts iesaistīt Vanadžu nozari darbībā līdzīgi kā darbojas biedru, aprūpes un citas nozares, kā arī pieņemts ieteikums statūtu komisijai pārstrādāt statūtus atbilstoši pašreizējai darbībai.

Daugavas Vanadžu salidojums tika slēgs, nodziedot Daugavas abas malas, apzinoties, ka šis ir bijis pēdējais Vanadžu salidojums ASV.

Pēc vanadžu salidojuma kopā sanāca DV ASV Zemes valde uz kārtējo sēdi. Tur tika apspriestas ienākušās ziņas un kas būtu pārrunājams delegātu sapulcē.

Piektdienas vakarā Klovera centrā notika oficiālā atklāšana. Ar svinīgu noskaņu, karogu ienešanu un ASV himnu Daugavas Vanagu sarīkojums tika atklāts. Atklāšanas runu sniedza rīcības komitejas priekšsēdētāja Velta Haka (Huck), pieminot to, ka Ročesteras DV apvienība dibinājusies 1952. gadā, un, lai gan nav liela, bet tai vienmēr ir bijusi spēcīga vadība, īpaši pieminot ilggadējo DV Ročesteras priekšnieci Ainu Serdānu, kuru viņa raksturoja kā stipro klinti, kas ar savu pastāvību, mīlestību, gudrību un pacietību kā medus esot visus salipinājusi kopā. Aina aizvien ir mūsu starpā un maijā svinēs savu 92. dzimšanas dienu.

Pēc svētbrīža, kuru vadīja Ročesteras Krusta Draudzes diakone Linda Sniedze Taggart, ievada vārdus teica Daugavas Vanagu ASV priekšnieks Andris Kursietis. Pēc Latvijas himnas Dievs, svētī Latviju vakars turpinājās ar apsveikumiem. Apsveikuma runas teica ALA priekšsēža vietniece Kaija Petrovska, DV Kanādas priekšniece Gunta Reinolde (Reynolds), DV Kanādas vanadžu vadītāja Dzintra Eglīte un DV ASV vanadžu priekšniece Līga Nutere. Tika nolasīti arī rakstiskie apsveikumi no DV organizācijas priekšnieka Gunāra Spodra, DV Goda priekšnieka Jura Augusta un DV organizācijas vanadžu priekšnieces Klāras Mētras. Oficiālā atklāšanas daļa tika noslēgta, visiem nodziedot Daugavas Vanagu himnu Še kopā mēs, biedri.

Zālē valdīja patriotisma, draudzības un svinības iedvesma. Ročesteras Daugavas Vanagu kopa bija sagatavojusi brīnišķīgu koncertu. Tajā uzstājās Ročesteras latviešu vokālais ansamblis Daugava Veltas Zadiņas vadībā, nodziedot burvīgu repertuāru ar sirdi aizkustinošām dziesmām. Ar 11 dalībniekiem uzstājās arī āmuru kokles (hammered dulcimer) ansamblis Striking Strings, ko ārpus latviešu sabiedrības Ročesterā vada mūsu diakone Linda Sniedze Taggart. Tas ir īpašs mūzikas instruments, kas skaisti piepildīja svētku telpu ar pilnām, viļņojošām skaņām. Striking Strings muzikanti pavadīja arī Ročesteras Daugavas Vanagu deju grupu Vanadziņš, iedejojot svinīgo un jautro noskaņu vakara gaitai. Deju grupas vadītāja ir Līga Nutere. Bez iepriekšējas pieredzes Līgai ir veiksmīgi izdevies piesaistīt un pulcēt dejotājus, 3 gadu laikā nu jau sasniedzot 8 pāru skaitu.

Šefpavāres Irēnas Doktores vadībā viesi dabūja mieloties ar gardiem latviešu ēdieniem – šķiņķi, cūkas cepeti ar sēņu mērci, skābiem kāpostiem, kartupeļiem, salātiem, pīrāgiem un citām dažādām uzkodām latviešu garā.

Sestdienas sapulces pagāja garas un ražīgas. Pārskatot pagājušajā gadā veiktos darbus, izpildītos projektus, pārskatot izlietoto budžetu un balsojot par jauno. Delegāti dalījās ar pieredzi no savām kopām un apvienībām, uzsverot, ka vajadzētu piesaistīt jaunus Vanagus un Vanadzes DV darbam un kā to labāk izdarīt. DV ASV arī šogad atbalstīs jauniešus ar stipendijām latviešu skolu un nometņu apmeklēšanai. DV ASV kasieris Ivars Zušēvics uzsvēra, ka stipendiju pieteikšanās termiņš ir 10. jūnijs, un pēc šī datuma stipendiju pieprasījumi netiks izskatīti. Tiek pieņemts arī lēmums šajā Varoņu gadā Kursas un Garezera vidusskolās rīkot konkursu patriotisku domrakstu rakstīšanā.

Daudz laika sapulcē tika veltīts apspriežot nākotnes DV ASV mērķus un, ka nu jau pēc vairāku gadu pārrunām, šogad beidzot būtu jānolemj kā DV ASV vēlētos sevi pārdefinēt. Līdz šim galvenais mērķis – atbalstīt leģionārus un to atraitnes – nu jau būs izpildīts. Katra apvienība tiek aicināta līdz rudenim iesūtīt 3 idejas par DV darbību, ko gribētu redzēt nākotnē. Sapulcē tiek pieņemts lēmums mainīt DV ASV mērķus atbilstoši darbībai.

Latvijas Vēstniecības ASV vietnieks Juris Pēkalis uzrunāja sapulces dalībniekus un viesus, galvenokārt uzsverot aizsardzības sfēru, pieminot Latvijas bruņoto spēku attīstību, jauna ekipējuma iegādi un labo sadarbību ar NATO. Pēc uzrunas delegātiem bija iespēja arī uzdot dažādus jautājumus, sākot no BREXIT, līdz par izglītības sistēmai Latvijā. Juris Pēkalis pēc iespējas atbildēja uz tiem un solījās vēlāk noskaidrot atbildes uz jautājumiem, kas nebija viņa kompetencē.

Pēc gardām pusdienām sapulce turpinājās ar Zemes Valdes locekļa Dāga Demandta prezentāciju par DV ASV simtgades lielāko projektu Ziedosim 100 – ziedosim $100 uz 100 gadiem 100 bērnu vajadzībām. Projekts bija lieliski izdevies, un savākts tik daudz līdzekļu, ka bija iespējams apdāvināt 200 bērnu sākotnēji plānoto 100 vietā. Dāgs Demandts bija izdales komandas vadītājs Latvijā, kas kopā ar 6 jauniešu komandu no ASV, Kanādas un Latvijas, apciemoja Rīgu un visus 4 Latvijas novadus, dalot trūcīgiem bērniem ziemas jakas, zābakus, sporta kurpes, šokolādes, kā arī gādājot lielākas dāvanas, kā projektoru un ekrānu bērnunamiem.

Sestdienas vakarā viesi tika lūgti uz atpūtas balli un vakariņām, kura norisinājās Burgundy Basin Pittsfordā. Viesi smokingos, uzvalkos un vakarkleitās varēja izbaudīt svinīgo vakaru pie balti klātiem galdiem. Vakara vadītāji bija jaunākā paaudze – Linda Nutere un Aleks Zadiņš. Vakars iesākās, aicinot Daugavas Vanagus nākt dejas lauciņā no visilggadīgākajiem vanagiem un vanadzēm līdz par visnesenākajiem, kopīgi dziedot Še kur līgo priežu meži un pēc tam nodejojot Tūgadiņ, tāgadiņ. Balles ietvaros Linda un Aleks aicināja viesus piedalīties interesantās spēlēs, dziedāt karaoke, dejot tāpat vien un pat izdejot vairākas tautas dejas. Bija arī mantu izloze.

Svētdienas rītā sapulces dalībniekus iepriecināja 96 gadus vecais Daugavas Vanagu Ņūdžersijas apvienības priekšnieks Valfrīds Spuntelis, kas joprojām katru gadu piedalās delegātu sapulcēs. Viņš stāstīja par Pērkones kori un tautastērpiem, kas grezno Daugavas Vanagu kalendāra aprīļa mēnesi, un pa gadiem ik pa brīdim parādās kādā neparedzētā vietā bildēs. DV Kanādas priekšniece Gunta Reinolde viņam pasniedza bitīti dāvanā – nozīmīti, kas tika dota no Latvijas Okupācijas muzeja ziedotājiem leģionāru piemineklim Beļģijā.

Delegātu sapulcē tika pieņemtas vairākas rezolūcijas un izteiktas pateicības.

Rezolūcijas.

DV ASV 69. delegātu sapulces delegāti: 1. Atbalsta izsūtīt pateicības kartītes projekta Ziedosim 100 ziedotājiem. 2. Atbalsta izsūtīt pateicības vēstules projekta Ziedosim 100 komandas locekļiem no DV ASV priekšnieka. 3. Turpinās atbalstīt zāļu piegādi leģionāriem. 4. Atbalsta atjaunot 16. martu kā Leģionāru piemiņas dienu Latvijā.

Pateicības

DV ASV 69. delegātu sapulces delegāti: 1. Pateicas Latvijas vēstniecības vadītāja vietniekam Jurim Pēkalim par līdzdalību delegātu sapulcē un labu sadarbību. 2. Pateicas ALA pārstāvei Kaijai Petrovskai par līdzdalību delegātu sapulcē un arī par sniegto informāciju no PBLA. 3. Pateicas projekta Ziedosim 100 vadītājam Dāgam Demandtam par sekmīgu projekta izpildīšanu. 4. Pateicas DV ASV kasierim Ivaram Zušēvicam par apzinīgu amata pildīšanu. 5. Pateicas 69. delegātu sapulces Rīcības komitejai, īpaši, tās priekšsēdei Veltai Hakai par priekšzīmīgi organizētu delegātu sapulci. 6. Pateicas saimniecēm Irēnei Doktor un Karlsonu dzimtai par pašaizliedzīgo lielo darbu gādājot par mūsu labklājību.

Sapulce tiek beigta ap plkst. 11, kopīgi dziedot Daugavas Vanagu Himnu un visiem dodoties mājup uz savām pilsētām.

Paldies visiem dalībniekiem un viesiem par mēroto ceļu uz ziedu pilsētu Ročesteru.

Lai Dievs mūs svētī.

Daugavas Vanagi, sasauksimies!

Kristīne Vega, Dace Gudvina (Goodwin) un Līga Nutere
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMILatviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com