Laikraksts Latvietis

Kad dvēsele dzied

Mūzikas mīļotāja vēstījums sajūtu līmenī

  Laikraksts Latvietis Nr. 539, 2019. g. 12. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

Pēteris Vasks sniegā ar Megi (Mägi) ansambli. Pirmā rindā otrā no kreisās ansambļa vadītaja Hetera MakLoklina Gārbes (Heather MacLaughlin Garbes).