Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Kad dvēsele dzied

Mūzikas mīļotāja vēstījums sajūtu līmenī

Laikraksts Latvietis Nr. 539, 2019. g. 12. martā
Sarmīte Lunde -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Pēteris Vasks sniegā ar Megi (Mägi) ansambli. Pirmā rindā otrā no kreisās ansambļa vadītaja Hetera MakLoklina Gārbes (Heather MacLaughlin Garbes).

„Skyros“ kvartets; labā pusē ar kontrabasu Pēteris Vasks. FOTO Guntis Šmidchens.

Pēc koncerta baznīcā. No kreisās: Dzintra Geka, Sarmīte Dāvidsone, Hetera MakLoklina Gārbes (Heather MacLaughlin Garbes), Inta Moruss-Vīste (Wiest), Vaira Pelēķe-Kristofere (Christopher), prāv. Daira Cilne, Pēteris Vasks. FOTO Toms Dāvidsons.

No kreisās: Pētris Vasks, prāv. Daira Cilne, Hetera MakLoklina Gārbes (Heather MacLaughlin Garbes). FOTO Inta Vīste (Wiest).

Pēc koncerta „Nordic“ muzejā. No kreisās: Sarmīte Lunde, Sarmīte Dāvidsone, Inta Moruss-Vīste (Wiest), Pēteris Vasks, prāv. Daira Cilne, Vaira Pelēķe-Kristofere (Christopher). FOTO Inta Vīste (Wiest).

Ievērojamā, visā pasaulē pazīstamā latviešu komponista Pētera Vaska nedēļā Sietlā, ASV šā gada 6. un 10. februārī publikai bija iespēja tikties ar pašu komponistu un noklausīties vairākus lieliskus viņa skaņdarbus. Šī iespēja radās Baltijas mākslu padomes, profesora Paula Taubes un diriģentes, sieviešu vokālā ansambļa Megi (Mägi) vadītājas dr. Hetera MakLoklina Gārbes (Heather MacLaughlin Garbes), Vašingtonas Universitātes mūzikas skolas un Vašingtonas Universitātes Skandināvijas studiju departamenta mācībspēka prof. Gunta Šmidchena ilggadīgās sadarbības rezultātā ar komponistu Pēteri Vasku. Projektu atbalstīja Amerikas Latviešu apvienība un Latviešu apvienība Vašingtona štatā. Kaut arī lielai daļai mūzikas mīļu nebija lemts nokļūt koncertos neparedzēti slikto laika apstākļu dēļ (ziema trakoja ar sniegu un ledu un neizbraucamiem ceļiem!), tomēr koncertzāles bija ļaužu pilnas.

Par godu īpašajam viesim komponistam Pēterim Vaskam, 6. februārī majestātiskajā Universitātes prezbiteriāņu baznīcā notika garīgās mūzikas koncerts Aizlūgums par mieru pasaulē, kurā amerikāņu kori vairums dziesmu dziedāja latviešu valodā. Koncerta muzikālais un vārdiskais vēstījums: ticība, cerība, mīlestība. Lūgšanu ievadam un Kārļa Jēkabsona poēmu Gunša Šmidchena tulkojumā angļu valodā, kā arī dziesmu saturu angļu un latviešu valodās teica Sietlas latviešu ev. luteriskās draudzes mācītāja prāveste Daira Cilne. (Un cik lieliski tas vienmēr viņai izdodas!) Turpinājumā sekoja prof. G. Šmidchena īss, konstruktīvs ievads latviešu mūzikas vēsturē, īpaši izgaismojot koru mūzikas (Dziesmu svētki) un tieši dziesmas politiski aktīvās izpausmes (Atmoda, Dziesmotā revolūcija), un šī vēsturiskā fona saiti ar Pētera Vaska mūziku – mūziku šodienai, komponētu tehniski modernā manierē, vienkāršu, harmonisku, dziļi pilnskanīgu un dvēselīgu – kas mūs augšup ceļ!, tādu īpašu – tieši viņa mūziku, kuru klausās un mīl visā pasaulē.

Koncertā kā pirmo Pacific Lutheran Universitātes jauktais koris Choir of the West, diriģents Ričards Nancs (Richard Nance), atskaņoja Vaska brīnišķo dziedājumu MĀTI SAULI, bet Vašingtonas Universitātes Chorale diriģentes Gīzeles Vaijeres (Giselle Wyers) vadībā, pie klavierēm Serena Čina (Chin), izpildījumā dzirdējām rāmi dinamisko dziedājumu KLUSUMA AUGĻI – Mātes Terēzes atziņas angļu valodā. Un kā īpašu velti (īpašu arī tādēļ, ka kontrabasu spēlēja pats Pēteris Vasks, jo ziema bija pamanījusies ieputināt lielisko kontrabasistu Travis Gore) Vašingtonas Universitātes kamerkoris, diriģents Džefrijs Bors (Geoffrey Boers), klavieres Serena Čina un stīgu kvartets SKYROS atskaņoja Pētera Vaska komponēto spēcīgo, pasaulē pazīstamo lūgšanu DONA NOBIS PACEM, kura „mierina dvēseli, pacilā garu, un apskaidro prātu.“ Te gan jāsaka, ka komponists savai mūzikai balsīm vienmēr izmanto dziļi saturīgus tekstus, kas runā par pamatvērtībām dzīvē – bieži vien arī filozofiskā tvērienā. Tautas dziesmas, Knuta Skujenieka dzeja ir Pētera Vaska pievienotā vērtība viņa mūzikai. Koncerta izskaņā apvienotais, simtbalsīgais koris (ar lūgumu visiem pievienoties) nodziedāja iemīļoto Pūt, vējiņi! Andreja Jurjāna apdarē.

Pēc koncerta visiem bija iespēja uzkavēties sarunās ar sirsnīgo komponistu un viņa dzīvesbiedri, pazīstamo kinorežisori Dzintru Geku, kuras jaunākā, ļoti gaidītā filma Kurts Fridrihsons un tikšanās ar tautiešiem Sietlas Latviešu centrā tika atcelta negaidīti spēcīgā ziemas uzbrukuma dēļ.

10. februāra reklāmas PĒTERIS VASKS: A COMPOSER PORTRET vēstīja, ka Sietlas jaunajā, modernajā Nordic muzeja akustiski labskanīgajā zālē būs iespēja iepazīties, ar šodien pasaulē viena no visbiežāk atskaņotākajiem komponistiem, Pētera Vaska, kamermūziku un tikties ar pašu komponistu. Programmu ievadīja virtuozais flautas solo Ainava ar putniem. Flautists – profesors Pauls Taube, sens P. Vaska mūzikas cienītājs un paziņa, ir aktīvs mūziķis, daudz un dažādu festivālu organizētājs un arī šī kamermūzikas koncerta idejas autors. Telpā vēl vibrēja meistarīgi atdarināto spārnoto solistu triļļi un vīteri, kad jau iedārdējās kontrabasa solo BASS TRIP, kuru šoreiz atskaņoja no sniega vētrām laimīgi izglābtais, slavenais amerikāņu kontrabasists Travis Gore. Tad, pirmās daļas noslēgumā, sekoja Sietlā iemīļotā ansambļa Magi brīnišķīgais dziedājums vijoles (Sāra Pizičemi (Sarah Pizzichemi), vada kameransambli SKYROS) un čello (Vilijs Brauns (Willie Braun)) pavadījumā – PLAINSCAPE (versija sieviešu balsīm, pirmatskaņojums ASV).

Koncerta otrajā daļā skanēja dziesmas DZIMTENE trīs daļās: Mūsu dziesma, Miedziņš jāja, Māmiņai klausīdama; LIEPA un GANU DZIESMA ansambļa Megi diriģentes dr. Hetera MakLoklina Gārbes (Heather Mac­Laughlin Garbes) vadībā. Balsis sasaucās, gavilēja, vīteroja, ieaijāja. Pilnskanība, dzimtenes klātbūtne. Ļoti interesanta, kā tāds kosmiskais mierinājums, skanēja sonāte Nakts – Lidojums – Nakts flautai/alta flautai un balsij Paula Taubes izpildījumā, bet īpaši emocionāls spraigums vibrēja pēdējā koncerta skaņdarbā stīgu kvarteta NR. 2 Vasaras dziedājumos (Izplaukšana. Putni. Elēģija), kuru atskaņoja SKYROS kvartets. Sajūtas, kā ziedošā, tvanošā pļavā Latvijā, kur viss visapkārt smaržo un san, un vītero putni. Tad vasara pamazām izskan, kļūst skumji. Ļoti intensīvs skaņdarbs, ļoti intensīvas izjūtas.

Pēc koncerta cienījamais komponists sarunājās ar klausītājiem un fotografējās kopā ar tautiešiem pie Latvijas karoga.

Laikā starp abiem koncertiem Pēteris Vasks Vašingtonas Universitātē tikās ar kordiriģēšanas profesoriem un viņu vadītajiem koriem, kuri vairākkārt uzstājušies Latvijā, kā arī viesojās Skandināvu kultūras kursa lekcijā, kur stāstīja studentiem par savu radošo darbu un dzīvi Latvijā, komunisma režīma apstākļos, bet Seattle Pacific Universitātē komponists tikās ar mūzikas departamenta mācībspēkiem un studentiem.

Kinorežisore Dzintra Geka piedalījās prof. Gunta Šmidchena Baltijas vēstures kursa lekcijā, rādīja fragmentus no savas poētiskā kino žanrā veidotās filmas Kurts Fridrihsons un atbildēja uz interesentu jautājumiem.

Atvadoties no komponista Pētera Vaska un kinorežisores Dzintras Gekas, novēlējām viņiem izturību un veiksmi radošajā darbā. Ļoti gaidīsim atkal ciemos!

Sarmīte Lunde
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com