Laikraksts Latvietis

„Draudzīgais aicinājums“ Melburnā

Pasniedza Olgai Siliņai Atzinības rakstu

  Laikraksts Latvietis Nr. 536, 2019. g. 22. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Priekšā, no kreisās: Jānis Kārkliņš, MLB priekšsēde Iveta Laine, Līga Dārziņa, Nikolas Leja-Valette, Jāna Rone, Maija Dārziņa, Karmena Drēziņa un Andrejs Cīrulis. Otrajā rindā: Timotijs Leja-Valette, Roberts Meiberlijs (Maberly), Oskars Eimanis. FOTO Daila Piksone.