Laikraksts Latvietis

Iepazīsimies ar Valteru Ščerbinski

Austrālijas 3x3 saieta viesis no Latvijas 2015.g. janvārī

  Laikraksts Latvietis Nr. 327, 2014. g. 19. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Valters Ščerbinskis.