Laikraksts Latvietis

Kajakā pa vientuļnieku mākoņupi Lielupi

Vasaras ceļojums 2012. gadā

  Laikraksts Latvietis Nr. 251, 2013. g. 4. apr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Tetelmindes muižas parka tornis. FOTO Mārtiņš Heimrāts.