Laikraksts Latvietis

Uz mūžu zaudētā dzimtene

Vācbaltiešu piespiedu izceļošana no Latvijas 1939-1941

  Laikraksts Latvietis Nr. 177, 2011. g. 7. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

Liepājas „sirds“ – Rožu laukums laikā, kad notika lielā izceļošana. FOTO no Lāsmas Ģibietes personīgā arhīva.