Laikraksts Latvietis

DV Adelaides nodaļas gadskārtējā pilnsapulce

Ziņoja par daudzām aktivitātēm un notikumiem

  Laikraksts Latvietis Nr. 555, 2019. g. 31. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Pilnsapulces vadība. FOTO Agris Ezeriņš.