Laikraksts Latvietis

Māra Branča skatījums

„Bēgļi – gūstekņi“. Vijas Spekkes bēgļi – mākslā un leģendā

  Laikraksts Latvietis Nr. 409, 2016. g. 6. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Diāna Jance atklāj izstādi. FOTO Māris Brancis.