Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Daugavas Vanagu CV sēde „Bērzainē“

Ieņem stāju par Otrā pasaules karā nelegāli iesauktajiem

Laikraksts Latvietis Nr. 204, 2012. g. 6. jūnijā
Aivars Sinka -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

DV CV priekšnieks atv. admirālis Andrejs Mežmalis atklāj sēdi. FOTO Inese Kalniņa.

Bijušais DV CV priekšnieks Juris Augusts ar jauno DV Latvijas priekšsēdi atv. brigādes ģenerāli Juri Vectirānu pie Eiropas Parlamenta Strasbūrā FOTO Inese Kalniņa.

DV Vācijas nodaļas priekšsēdis Indulis Bērziņš sēdes atklāšanā. FOTO Inese Kalniņa.

2012. g. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes (DV CV) sēde Bērzainē no 25. līdz 28. maijam

Piektdien, 25. maijā Daugavas Vanagu pārstāvji no visas pasaules pulcējās Bērzainē, Vācijas Daugavas Vanagu skaistajā mītnē pie Freiburgas, pasakainā Švarcvaldē, lai piedalītos gadskārtējā Centrālās valdes sēdē. Dalībnieki pulcējās brīvdabas svētbrīdī, ko vadīja arhibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis, un pēc tam sēdi svinīgi atklāja jaunais Daugavas Vanagu priekšnieks, atv. admirālis Andrejs Mežmalis. Sveicienus bija atsūtījuši Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš, kā arī Saeimas priekšsēdētāja un partijas Vienotība valdes priekšsēde Solvita Āboltiņa un LR vēstnieks Vācijā Ilgvars Kļava. DV priekšnieks iepazīstināja sēdes dalībniekus ar jaunajiem DV prezidija locekļiem – Andri Stakli un Ivaru Švānfeldu, kā arī ar jauno DV Latvijas priekšsēdi, atv. brigādes ģenerāli Juris Vectirānu.

Kā allaž, jautājumi par aprūpi ieņēma ievērojamu vietu diskusijās. Centrālās valdes pārstāvniecības vadītāja Solvitas Sekste savā ziņojumā stāstīja par plašo un nozīmīgo darbu, ko veic pārstāvniecība, gādājot par to, lai zāles un pabalsti tiktu izsniegti bijušajiem leģionāriem. Aprūpes darbs nenotiek tikai saistībā ar leģionāriem; ievērojami līdzekļi tiek ziedoti audžuģimeņu, bāreņu un daudzbērnu ģimeņu atbalstam. Ikgadējie ziedojumi pārstāvniecības aprūpes darbam auguši no 404 000 latiem uz 479 000 divu gadu laikā. Organizācija var lepoties par savu devumu un pārstāvniecības darbu aprūpes laukā: kā saka latviešu sakāmvārds: kāds darbs, tāds darītājs.

Sēdes dalībnieki pieņēma svarīgus lēmumus par jaunu darbības noteikumu izdošanu un par saviem izdevumiem: DV Mēnešrakstu un Laiks Telpa Ļaudis sesto grāmatu. Sēde arī nolēma atbalstīt DV Vācijas nodaļas valdes locekļa Austra Graša priekšlikumu par pēcskolas izglītības programmas sagatavošanu un īstenošanu Latvijā (Skaņākalna institūts). Institūts tēmēts uz mērķi izglītot patriotisku, latviski pašapzinīgu jaunatni. Galvenā doma ir sniegt viengadīgu kursu, pēc kādreizējā Minsteres sabiedriskā institūta parauga, kur jauniebraucēju jaunieši, bijušās trimdas jaunieši, Sibīrijas jaunieši un vēl citi varētu padziļināt savas zināšanas par latviešu valodu, kultūru un politiku. Sēdē arī runāja par vajadzību paplašināt Lestenes Brāļu kapus, kā arī par Okupācijas Muzeja Nākotnes Nama projektu, kur tagad atsākušies plānošanas darbi.

Svētdienas vakarā dalībnieki un viesi klausījās interesantu referātu, ko sniedza Eiropas Latviešu Apvienības priekšsēdis Aldis Austers par ļoti interesantu projektu – zemes fonda dibināšanu. Spraigās diskusijās arī piedalījās PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis. Šeit jāpiemin, ka sēdes laikā bija iespējas ne tikai nopietni spriest, bet arī papildināt zināšanas un vakaros papriecāties. Pirms sēdes notika konference, ko organizēja Vācijas DV priekšsēdis Indulis Bērziņš, kur varēja uzklausīties fascinējošus referātus, ko sniedza speciālisti, kā piemēram, Valters Nollendorfs no Okupācijas Muzeja, Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra Sprūdža, Latvijas audžuģimeņu biedrības vadītāja Ilze Golvere, bijušais Saeimas deputāts Jānis Priedkalns, Austris Grasis, Jānis Kukainis un vēl citi. Kā pārsteigums, sēdes dalībniekiem uzstājās Bērzaines jaundibinātās latviešu skolas audzēkņi un skolotāji. Vakaros bija jautra dziedāšana un pat dancošana! Katru rītu DV jaunieši rosījās, lai sagatavotu ikdienas izdevumu Knābiens, kur varēja pārlasīt iepriekšējās dienas spilgtākos un asprātīgākos citātus.

Blakus svarīgajām sarunām par organizācijas iekšējām tēmām, 2012. gada Centrālā valde uzrunāja pašlaik politiski aktuālo un jūtīgo jautājumu par Latviešu leģionāru statusu. DV CV jau labu laiku ir mudinājusi Saeimas locekļus pieņemt likumu, kas nodrošina leģionāriem morālu un praktisku atbalstu. Kā zināms, Valsts prezidents Andris Bērziņš ir nesen paudis publisku atbalstu leģionāriem, kā arī ir aicinājis izmantot 8. maija atceres rituālu, kas ik gadus notiek Rīgas Brāļu kapos, lai vienotu sabiedrību, it īpaši tos, kas tika pret savu gribu ierauti abās karojošās pusēs. Viņš maija sākumā teica: „..Latvijas valsts traģēdija, kad mūsu tautieši tika ierauti divu lielvaru slaktiņā un kad bojā gāja desmitiem tūkstošu jaunu cilvēku, kad tauta pret pašas gribu tika sadalīta divās karojošās pusēs, kad brālis tika nostādīts pret brāli, joprojām tiek izmantota pretrunu sēšanai un tautas dalīšanai... Tas kara traģēdijas piemiņu dara daudz sāpīgāku un smagāku, jo abās frontes pusēs karoja brāļi, draugi, kaimiņi, skolasbiedri. Tomēr ikvienam no mums ir dārga savu tuvinieku piemiņa, neatkarīgi no tā, kādā frontes pusē mūsu tēvi vai vectēvi ir karojuši.“

Turpinot cīņu par Latviešu leģionāru godu un materiālo atbalstu un ņemot vērā to, ka Otrais Pasaules karš bija milzīga traģēdija visiem Latvijas pilsoņiem, DV CV pieņēma ļoti nozīmīgu un tālredzīgu rezolūciju. Rezolūciju izsūtīs visiem Saeimas deputātiem, politiskām partijām un Prezidentam:

„Daugavas Vanagu Centrālās Valdes sēde 2012. gada 27. un 28. maijā konstatē, ka 1998. gadā Saeimā pieņemtā rezolūcija par atbalstu latviešu leģionāriem netiek pilnībā izpildīta. Daugavas Vanagu organizācija lūdz Saeimas deputātus pieņemt likumu, atzīstot Leģionārus kā brīvības cīnītājus. Daugavas Vanagu organizācija paziņo, ka šis lūgums ir bezpartejisks un nav saistīts ne ar vienu politisko partiju. Tā kā Latvijas jauniešus nelegāli iesauca abu okupāciju karaspēkos, aicinām likumā noteikt finansiālu pabalstu sniegšanu jebkuram nelegāli iesauktam Latvijas pilsonim Nacistiskās Vācijas vai Padomju Savienības bruņotajos spēkos Otrā pasaules karā.“

Paldies DV Vācijas valdei par labi organizētu sanāksmi! Nākošā Daugavas Vanagu Centrālās Valdes sēde notiks Latvijā, 2013. gada vasarā.

Aivars Sinka
DVCV Informācijas nozares vadītājs
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com