Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Daugavas Vanagu Centrālās valdes sēde Vašingtonā

Rezolūcijās atbalsta Okupācijas muzeju un aizsardzības budžeta paaugstināšanu

Laikraksts Latvietis Nr. 368, 2015. g. 10. jūlijā
Aivars Sinka -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

DV CV sēdes dalībnieki. No kreisās: Zigurds Rīders, Aivars Sinka, Jānis Lūsis, Andris Staklis, Andrejs Mežmailis, Gunta Reinoldsa (Reynolds), Ivars Švanfelds, Imants Kalniņš, Aleksandrs Grimms, Mārtiņš Bērziņš, Austris Grasis. FOTO Aleksandrs Grimms.

Daugavas Vanagu priekšnieks Andrejs Mežmalis atklāj sēdi. FOTO Raits Eglītis.

DV CV sēdes atklāšanā. No kreisās: Amerikas Latviešu Apvienības priekšsēdis Pēteris Blumbergs, PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis un Latvijas vēstnieks ASV Andris Razāns. FOTO Raits Eglītis.

Daugavas Vanagu Centrālā valde (DVCV), kuras locekļi pārstāv DV nodaļas un biedrus plašā pasaulē, satikās uz savu gadskārtējo sēdi šī gada 11. līdz 13. jūnijam. Sekojošās valstis bija pārstāvētas: ASV, Austrālija, Kanāda, Latvija, Lielbritānija un Vācija.

Sēdes formālā atklāšana notika skaistajā Vašingtonas DC Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes namā. Sēdi atklāja DV priekšnieks Andrejs Mežmalis. Pēc īsa svētbrīža, ko vadīja Vašingtonas draudzes mācītāja, prāveste Anita Vārsberga-Pāža, Mežmaļa kungs izlasīja apsveikumus no Latvijas valsts prezidenta Andra Bērziņa un no Ināras Mūrnieces, Saeimas priekšsēdētājas.

Sēdes atklāšanā piedalījās un to apsveica Latvijas vēstnieks ASV Andris Razāns, PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis, Amerikas Latviešu Apvienības priekšsēdis Pēteris Blumbergs un Daugavas Vanadžu priekšniece Gunta Reinoldsa (Reynolds). Zigurds Rīders nesa sveicienus no DV ASV priekšsēža Andra Kursieša, kas darba pienākumu dēļ nevarēju pats būt klāt.

Savā apsveikumā Jānis Kukainis lūdza sēdes dalībniekiem atbalstīt Okupācijas Muzeja Nākotnes Nama projektu un arī palīdzēt uzlikt spiedienu, lai Latvijas valsts paaugstinātu aizsardzības budžetu. Sēdes dalībnieki bija atsaucīgi, pieņemot sekojošās rezolūcijas:

  1. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes sēde 2015. gada 13. jūnijā, kas pārstāv organizāciju, kas simtos tūkstošos eiro ir finansiāli atbalstījusi Okupācijas Muzeju, izsaka nelokāmu atbalstu Latvijas Okupācijas Muzeja Gunāra Birkerta izplānotā projekta piebūvei Nākotnes Nams, tā noraidot Z. Gailes un viņas kolēģu mēģinājumu to apturēt. Sēdes dalībnieki stingri iesaka Rīgas Domei un Būvvaldei šo ļoti svarīgo projektu veicināt, un, cik vien ātri iespējams, dot atļauju, lai varētu sākt nama būvdarbus, atbilstoši ziedotāju vēlējumam.
  2. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes sēde 2015. gada 13. jūnijā atgādina, ka valsts pirmā un vissvarīgākā loma ir aizsardzība un lūdz Latvijas valdībai un Saeimai iespējami ātrāk paaugstināt aizsardzības budžetu līdz 2% no Latvijas iekšzemes kopprodukta.

Sēdes laikā pieņēma vairākus lēmumus ar mērķi atbalstīt un paplašināt aprūpes un citu darbību Latvijā, piešķirot papildus līdzekļus DVCV Pārstāvniecībai. Valde arī piešķīra papildus līdzekļus, lai atbalstītu Latvijas Daugavas Vanagu paredzētās DV 70. gadu jubilejas svinības. Pārstāvniecības ziņojumā tās vadītāja Solvita Sekste aprakstīja svarīgos darbus, kas tiek darīti, lai aprūpētu bijušos leģionārus un viņu atraitnes, kā arī daudzbērnu ģimenes un audžu ģimenes. 2014. gadā Pārstāvniecības apgrozījums bijis pāri par 750 tūkstotis eiro. Blakus aprūpes darbiem, Pārstāvniecība arī atbildīga par ikgadējo sarīkojumu organizēšanu (piemēram, 11. novembri), Ziemsvētku paciņu sagatavošanu latviešu karavīriem Afganistānā un rūpējās par Daugavas Vanagu organizācijas reprezentāciju presē, kā arī pie Rīgas Domes un Latvijas valdības. Kad runa ir par Pārstāvniecības lielo darbu aprūpē, nāk prātā Raiņa vārdi: „Darbs citu labā – viscēlākais, darbs vārgstoša labā – visvajadzīgākais.“

Sēde pieņēma maiņas sakarā ar Gunāra Astras fondu. Gunāra Astras fonds pastāv, lai veicinātu nacionālpolitisku darbību, un fonda statūtus papildināja, lai fonda līdzekļus varētu izmantot „aizstāvēt DV organizācijas un DV biedru cieņu un godu, kā arī paust un atbalstīt Latvijas un latviešu tautas patiesās vēstures pasākumus un projektus“.

Piektdien, 12. jūnijā, sēdes dalībniekiem kopā ar Vašingtonas latviešiem bija iespēja noskatīties vēsturnieka Andreja Feldmaņa un Okupācijas muzeja sagatavoto filmu par Cedelghemas gūstekņu nometni. Filma bija fascinējoša un padarīja dzīvu vēsturi, par ko daudziem no mums bija tikai rakstu un melnbaltu fotogrāfiju priekšstats, bet kas ir it īpaši nozīmīga Daugavas Vanagu biedriem. Valde nākamajā dienā pieņēma vienbalsīgu lēmumu pateikties filmas īstenotājiem par viņu lielo darbu.

Ieva Freinberga no Vācijas DV ir uzņēmusies lielo darbu, lai izdotu grāmatas Laiks. Telpa. Ļaudis. jau ilgi nokavējušos nākamo sējumu par laika posmu no 1992. līdz 2002. gadam. Ja kādam lasītājam ir fotogrāfijas vai apraksti par DV nodaļu vai zemju darbību šajā laikā, lūdzu, to sūtīt e-pastā ieva.freinberga@gmail.com vai pa pastu: Ieva Freinberga, Ğenderti, Skaņkalnes pagasts, Mazsalacas novads, LV-4215, Latvija. Paldies Ievai par lielo uzņemšanos!

Sēdi slēdzot, 13. jūnijā, valdes locekļi pateicās Vašingtonas Daugavas Vanagu nodaļai, Vašingtonas Evaņģēliski Luteriskai draudzei un Vašingtonas latviešu sabiedrībai par viesmīlību un lielo darbu, saistībā ar DV CV 2015. gada sēdes rīkošanu.

Dienu pēc sēdes, svētdien, 14. jūnijā, valdes locekļi piedalījās ļoti aizkustinošā aizvesto piemiņas dienu dievkalpojumā. Savā sprediķī prāveste Vārsberga-Pāža pieminēja rakstnieces Melānijas Vanagas vārdus, kā arī virtuālo muzeju Esi pats (www.esipats.lv), kur aprakstīts aizvesto bērnu liktenis. Rakstniece Melānija Vanaga, viņas vīrs Aleksandrs Vanags un dēls Alnis tika deportēti 1941. gadā. Savu un citu deportēto pieredzi Melānija Vanaga aprakstīja autobiogrāfiskajā darbā Veļupes krastā. Par godu sēdes dalībniekiem dziedāja Daugavas Vanagu lūgšanu.

Nākamā DV Centrālās valdes sēde notiks Anglijā, Straumēnos 2016. gada septembrī, kur varēs satikties Daugavas Vanagi no tuvienes un tālienes, lai turpinātu 70 gadu ilgo darbu citu labā.

Aivars Sinka
DV CV informācijas nozares vadītājs
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com