Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Jaunas grāmatas par Rūdolfu Blaumani

„Blaumaņu pavārgrāmata“ un „Blaumanis tuvplānā“

Laikraksts Latvietis Nr. 259, 2013. g. 30. maijā
Dace Zvirgzdiņa -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

„Blaumaņu pavārgrāmatas“ vāks.

Grāmatas „Blaumanis tuvplānā“ vāks.

No kreisās: grāmatu autore Anna Kuzina un apgāda „Madris“ direktore Skaidrīte Naumova. FOTO Ilze Daugiallo.

Kādreiz Imants Ziedonis Eduarda Veidenbauma Kalāču pagalmā lasīja savu dzejoli: Tas tāds darbiņš, jūrā arams,/ Paldies Dievam, nepadarāms.

Toreiz un vienmēr pēc tam man ir licies, ka tas ir par muzejiem un pētniecību, jo mēs nekad nevarēsim apgalvot, ka par kādu jautājumu zinām pilnīgi visu. Tagad bieži atgādina, ka cilvēkam ik pēc 7 vai 10 gadiem jāmaina nodarbošanās, profesija, darba vieta. Var jau būt. Tikai ne muzejā! Neviena datu bāze neatsver zināšanas par apkārtni, cilvēkiem, notikumiem, kas ir ilgi strādājoša cilvēka galvā. Šī nav vieta, kur pēc nostrādāta gada vai pieciem vari teikt, ka visu zini, vari, proti.

Anna Kuzina Brakos strādā kopš 1978. gada. Šis laiks ļāvis un licis ne pārlasīt, bet izstudēt rakstnieka darbus citādāk nekā ierindas cilvēkam, izdomāt katra varoņa domu, atbildēt uz daudziem Kāpēc? Izjust kā savas dzīves daļu katru neskaitāmas reizes mazgāto grīdas dēli vai iedobumu saimes istabas klonā, katru pēdu pagalma maurā vai Pirtsgravas takā. Tas notiek, pagalmu slaukot, puķes stādot, kritušos zarus vācot, kopjot viņa darbos minētās vietas dabā, daļēji izdzīvojot Braku gājēju ikdienu.

Pērn Anna Kuzina izveidoja scenāriju uzvedumam Manā dārzā, dārziņā..., ko Ērgļu novada dome izdeva kā brošūru. Notikumu centrā rakstnieks, darbojas tuvinieki, laikabiedri, kā arī daži viņa radītie tēli. Janvāra sākumā Iļģuciema Kultūras centra teātra studija Rampa (režisore Ināra Čakste) iestudējumu parādīja Ērgļos, pēc tam J. Akuratera muzejā Rīgā.

Pagājušajā gadā saņēmu negaidītu dāvanu – Annas sastādīto un ar Jāņa Āboliņa fotoattēliem ilustrēto R. Blaumaņa aforismu grāmatiņu Es runāt gribētu uz visu zemi... (apgāds Annele, 2012).

Rakstnieka 150. jubilejas zīmē nesen apgāds Madris (direktore Skaidrīte Naumova) izdevis divas Annas Kuzinas veidotas grāmatas. Par pirmo – Blaumaņu pavārgrāmata (152 lpp.) viņa pati saka, ka tie esot citur neizmantoti krikumi, apmēram tā, kā Pindacīša lūdza Rūdi izmeisterēt vesti savam večam no Alekša uzvalka atgriezumiem. Veiksmīgi apvienotas ziņas par rakstnieka tēvu Matīsu Blaumani (1822–1894), kas 30 gados Ērgļu muižas virtuvē no ķēķa puiša kļuva par izcilu kulinārijas meistaru, un fragmentiem no rakstnieka darbiem, kur pieminēta ēdienu gatavošana un lietošana laukos. 19. gadsimta receptes atrastas vairākās senās pavārgrāmatās, kādas varēja būt arī Ērgļu muižā. Bez tam autore izjautājusi novada kādreizējās godu saimnieces un citus zinošus cilvēkus, aprakstot šai pusei raksturīgu ēdienu gatavošanu. Pavārgrāmatas atklāšanā Ērgļos 5. aprīlī daļa no līdzautoriem bija klāt. Receptes, protams, izmantojamas.

Ļoti ilgstoša darba rezultātā tapusi monogrāfija Blaumanis tuvplānā, ko 24. aprīlī atvēra Rīgā, Latviešu biedrības namā. 440 lappusēs ietverta rakstnieka dzīves hronoloģija, ko akadēmiķis Viktors Hausmanis vērtēja kā īpašu notikumu mūsu literatūras vēstures pētniecībā. Izmantojot R. Blaumaņa un citu personu piezīmes, vēstules, atmiņas, pētījumus, publikācijas, izsekota viņa dzīve ne tikai pa gadiem, bet dienām. Šo Annas vakaru, brīvdienu un atvaļinājumu darbu rosinājuši apmeklētāju jautājumi, uz kuriem viņa dažkārt nezinājusi atbildes. Atsevišķi, it kā mazāk svarīgi, atgadījumi vēlāk atspoguļojas vienā vai otrā daiļdarbā, tātad viņu zināšana palīdz tos atšifrēt un izprast. Teksts ir ļoti blīvs, katrā rindkopā ir fakti, datumi, personu vārdi, notikumi. Neskatoties uz informācijas pārbagātību, grāmatu pietiekoši viegli lasīt.

Abas grāmatas noformējis mākslinieks Andris Lamsters.

Par palīdzību grāmatas tapšanā A. Kuzina īpaši pateicās literatūrzinātniecei Līvijai Volkovai un redaktorei Vitai Aišpurei.

Kaut gan interesentiem labi zināma L. Volkovas monogrāfija Blaumaņa zelts, Annas Kuzinas paveiktais kalpos kā bāze 21. gadsimta literatūrzinātniekiem – nākošajiem rakstnieka daiļrades pētniekiem, kas vairāk iedziļinās teorētiskajās problēmās un kam tagad būs ērti pieejams viss faktu krājums, tā būs rokasgrāmata skolotājiem, studentiem un skolēniem.

Dace Zvirgzdiņa Madonas muzejā
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI


Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com