Laikraksts Latvietis

Nameja gredzens – latviešu pazīšanās zīme

ALB literārā pēcpusdiena

  Laikraksts Latvietis Nr. 302, 2014. g. 30. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Elīna Poikāne, Ilze Nāgela, Ilga Vēvere. FOTO Imants Kronītis.