Laikraksts Latvietis

No Londonas uz Adelaides parlamentu

Un uz Latvijas valsts svētku pieņemšanu

  Laikraksts Latvietis Nr. 288, 2013. g. 12. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Aelita Bērziņa (Selgas vecmāmiņa), Stīvens Maršals (Steven Marshall) un Selga Bērziņa 18. novembra pieņemšanā Adelaides Latviešu namā. FOTO Pēteris Strazds.