Laikraksts Latvietis

„Sapņu komanda 1935“

Filmas izrāde Melburnā un Brisbanē

  Laikraksts Latvietis Nr. 280, 2013. g. 17. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Filmas reklāma.