Laikraksts Latvietis

„Sapņu komanda 1935“

Filmas izrāde Melburnā un Brisbanē

  Laikraksts Latvietis Nr. 280, 2013. g. 17. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Filmas „Dream Team 1935“ („Sapņu komanda 1935”) izplatītājs ārzemēs, LR goda konsuls Ņujorkā Daris Dēliņš, Lusina Dēliņa un filmas producents Andrejs Ēķis pēc pirmizrādes Rīgā, 2012. gada 19. novembrī. FOTO Astrīda Babāne.