Laikraksts Latvietis

Kādas mēs (varbūt) esam

Lasīta izrāde Sidnejā

  Laikraksts Latvietis Nr. 218, 2012. g. 4. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Iveta Rone (Brīnumzemes pieteicēja). FOTO Andris Kariks.