Laikraksts Latvietis

Kādas mēs (varbūt) esam

Lasīta izrāde Sidnejā

  Laikraksts Latvietis Nr. 218, 2012. g. 4. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Līga Hegnere (Hegner) (Zane), režisors un dekorators Jānis Grauds, Ilona Brūvere (Zane), Lija Veikina (Zivju sieva) un Andris Kariks (Ārsts). FOTO Ojārs Greste.