Laikraksts Latvietis

„Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss“

Tukuma muzeja ceļojošā izstāde

  Laikraksts Latvietis Nr. 212, 2012. g. 27. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Izsūtītie Tukuma apriņķa bērni Sibīrijā, Novostroikā, 1945. gada 5. jūnijā. FOTO no Tukuma muzeja krājuma.