Laikraksts Latvietis

„Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss“

Tukuma muzeja ceļojošā izstāde

  Laikraksts Latvietis Nr. 212, 2012. g. 27. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Roberta Kaleviča 1942. gadā Krasnojarskā rakstītā vēstule uz bērza tāss. FOTO no Tukuma muzeja krājuma.