Laikraksts Latvietis

„Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss“

Tukuma muzeja ceļojošā izstāde

  Laikraksts Latvietis Nr. 212, 2012. g. 27. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Gražinas Gaidienes apsveikums Sofijai Mildai Melderei 1949. gada. FOTO no Tukuma muzeja krājuma.