Laikraksts Latvietis

Latvieši pulcējās Tobago

Turp devušies Austrālijas virtuālā kora „Atbalsis“ 12 koristi

  Laikraksts Latvietis Nr. 206, 2012. g. 20. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Dziedātāji no Melburnas, kuri piedalīsies gan Tobago, gan Dziesmu svētkos Milvokos. No kreisās: Skaidrīte Zaķe, Ivars Medenieks, Māra Medeniece. FOTO Gunārs Nāgels.