Laikraksts Latvietis

Daugavas Vanagu CV sēde „Bērzainē“

Ieņem stāju par Otrā pasaules karā nelegāli iesauktajiem

  Laikraksts Latvietis Nr. 204, 2012. g. 6. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Bijušais DV CV priekšnieks Juris Augusts ar jauno DV Latvijas priekšsēdi atv. brigādes ģenerāli Juri Vectirānu pie Eiropas Parlamenta Strasbūrā FOTO Inese Kalniņa.