Laikraksts Latvietis

Daugavas Vanagu CV sēde „Bērzainē“

Ieņem stāju par Otrā pasaules karā nelegāli iesauktajiem

  Laikraksts Latvietis Nr. 204, 2012. g. 6. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

DV CV priekšnieks atv. admirālis Andrejs Mežmalis atklāj sēdi. FOTO Inese Kalniņa.