Laikraksts Latvietis

Atver savstarpējās robežas

Var brīvi ceļot Latvijā, Igaunijā un Lietuvā

  Laikraksts Latvietis Nr. 597, 2020. g. 20. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Pārvietošanās noteikumu kopsavilkums.