Laikraksts Latvietis

„Muzejs runā“ nodaļai LaPa mājas lapā

„Kamdēļ pērkam svaigas dilles?“ Personīgas pārdomas

  Laikraksts Latvietis Nr. 595, 2020. g. 5. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Margaritas Kovaļevskas zīmējums 1945. gadā – Zaļkalnu bērni. FOTO Muzejs „Latvieši pasaulē“.