Laikraksts Latvietis

DV ASV 70. delegātu sapulce

Šoreiz attālināti

  Laikraksts Latvietis Nr. 595, 2020. g. 5. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Jaunievēlētās DV ASV valdes sēde – videokonference. FOTO DV ASV.