Laikraksts Latvietis

Klases salidojums

Melburnas Daugavas skolas 1967.g. absolventi atkal satiekas pēc vairāk nekā 50 gadiem

  Laikraksts Latvietis Nr. 594, 2020. g. 28. apr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Mūsu klases atceres pēcpusdiena 2020. g. 29. februārī: 1. rindā no kreisās: Jānis Dēliņš, Harijs Pavasars, Pēters Nāgels; 2. rindā: Dace Ezergaile (Ķiploka), Daina Leitmane (Stolnika), Ingrīda Grūme (Groome) (Eglāja), Sandra Krasta (Ābola), Līga Smita (Smith) (Vējiņa), Laima Novacka. FOTO Emma Ezergaile.