Laikraksts Latvietis

Klases salidojums

Melburnas Daugavas skolas 1967.g. absolventi atkal satiekas pēc vairāk nekā 50 gadiem

  Laikraksts Latvietis Nr. 594, 2020. g. 28. apr.

Foto - Laikraksts Latvietis

1967. gada absolventi un skolotāja: 1. rindā no kreisās: Zane Balode, Dace Ķiploka, Daina Stolnika, Laima Novacka; 2. rindā: Sandra Ābola, Ingrīda Eglāja, klases audzinātāja Benita Rītiņa kdze, Līga Vējiņa, Guna Briede, Zane Rolava; 3. rindā: Ivars Dragūns, Juris Rubenis, Pēters Nāgels, Harijs Piekalns; 4. rindā: Harijs Pavasars, Dāvis Melkus, Egils Dāvis. (Trūkst Jānis Dēliņš.) FOTO Ervīns Nāgels.