Laikraksts Latvietis

„Palikt pa vidu. Lubānas klānos“ (2)

Recenzija

  Laikraksts Latvietis Nr. 593, 2020. g. 22. apr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Vidzemes partizāni 1949. vai 1950. gada vasarā, pusdienojot ar atbalstītāju gādāto ēdamo. Otrais no labās – Pēteris Tirzītis. FOTO Arhīva foto.