Laikraksts Latvietis

„Kabarē de Rīga“

Mans piedzīvojums

  Laikraksts Latvietis Nr. 591, 2020. g. 10. apr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Amatierteātru salidojumā Alūksnē, 2019. gada 19. jūlijā: Anita, Uldis, Viktorija, Ojārs, Pēteris, Andrejs, Andris. FOTO Ivo Ernstons.