Laikraksts Latvietis

Filipa salas vīnogu dārzā

„Purple Hen“ vīnotava

  Laikraksts Latvietis Nr. 590, 2020. g. 6. apr.

Foto - Laikraksts Latvietis

„Purple Hen“ (Lillā vista) vīnotavas vīnu lauki Filipa salā, Viktorijā. FOTO Maira Vītola.