Laikraksts Latvietis

Bērnudārzs „Daina“ Melburnā

Gaidām jaunus audzēkņus latviešu bērnudārzā

  Laikraksts Latvietis Nr. 584, 2020. g. 25. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Nodarbības Melburnas latviešu bērnudārzā „Daina“. FOTO Amanda Hirsta-Vaita (Hirst-Whyte).