Laikraksts Latvietis

Pieminot mūsu Jāni Vegneru

Mūzikas pasaulē pazīstams, kā Heldenbaritone John Wegner AO

  Laikraksts Latvietis Nr. 575, 2020. g. 9. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Priekšā no kreisās: Stella Aksarle (Axarlis), Jānis Vegners (John Wegner), Aina Kučera, Herta Bisniece, Madam Ērika Burkēvica. Aizmugurē Armands Ļauļa un Laila Ļauļa. 1983. gads. FOTO Māris Kučers.