Laikraksts Latvietis

Daugavas Vanagu 74. dzimšanas diena

Tai veltīts koncerts Rīgā

  Laikraksts Latvietis Nr. 575, 2020. g. 9. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Andrejs Mežmalis, Ārija Zeltiņa, Guntis Gailītis. FOTO Silvija Kaugere.