Laikraksts Latvietis

Daugavas Vanagu 74. dzimšanas diena

Tai veltīts koncerts Rīgā

  Laikraksts Latvietis Nr. 575, 2020. g. 9. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Sieviešu koris „Daugavas Vanadzes“ un diriģente Ārija Zeltiņa. FOTO Silvija Kaugere.