Laikraksts Latvietis

„Dzintara ceļš“

Tautas deju uzvedums 36. Jaunatnes dienās Melburnā

  Laikraksts Latvietis Nr. 575, 2020. g. 9. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

„Sadancis“ – tautas deju kopas „Sprigulītis“ un „Auseklītis“. FOTO Andis Graudiņš.