Laikraksts Latvietis

36. Jaunatnes dienas

Atklāšana un Izstāde

  Laikraksts Latvietis Nr. 575, 2020. g. 9. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Izstāde – Agrāko Jaunatnes dienu emblēmas. FOTO Andris Eimanis.