Laikraksts Latvietis

„Jaunā Gaita“ Nr. 299

Ziemas numurs nonācis abonentu rokās

  Laikraksts Latvietis Nr. 573, 2019. g. 26. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

„Jaunā Gaita“ Nr. 299.