Laikraksts Latvietis

Izglītojošie semināri piecās Austrālijas pilsētās

Ar Baibu sarunas varētu būt bezgalīgas…

  Laikraksts Latvietis Nr. 573, 2019. g. 26. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

Adelaidieši un Baiba Martinsone klausās Mārītes Rumpes lekciju. FOTO Pēteris Strazds.