Laikraksts Latvietis

Daugavas skolas izlaiduma akts un Ziemassvētki

Skaisti sarīkojumi gada beigās

  Laikraksts Latvietis Nr. 572, 2019. g. 23. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

2019. g. Daugavas skolas absolventi ar 8. klases audzinātāju Laru Brenneri. FOTO Lilita Lauriņa.