Laikraksts Latvietis

Gada nogale Adelaides vanagmājā

Neviena nemanīts, bija ciemojies Santa Klauss

  Laikraksts Latvietis Nr. 572, 2019. g. 23. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

Svinības Adelaides vanagmājā. FOTO Agris Ezeriņš.