Laikraksts Latvietis

Latviešu ciema īpašnieka ziņas

Latviešu savstarpējās palīdzības biedrības gadskārtējā pilnsapulce

  Laikraksts Latvietis Nr. 571, 2019. g. 16. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

Priekšā no kreisās: Dāvids Dārziņš, valdes priekšsēdis Jānis Dēliņš, Latviešu Ciema vadītāja Ingrīda Hoka (Hawke), Dr. Renāte Brazenora (Brazenor), Dimis Pešudovs un Ivars Kere; otrā rindā no kreisās: Alnis Druva un valdes priekšsēža vietnieks Viktors Bendrups jnr. FOTO Roksija Reitere.