Laikraksts Latvietis

Pērn nesvinētu 65 gadu jubileju ALT svinēja šogad

Atskaņas no pagātnes un skats nākotnē

  Laikraksts Latvietis Nr. 571, 2019. g. 16. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

Ģērbtuvē pirms izrādes. „Eslingena“. Agnese Krūze. FOTO no Agneses Krūzes personīgā arhīva.