Laikraksts Latvietis

Pērn nesvinētu 65 gadu jubileju ALT svinēja šogad

Atskaņas no pagātnes un skats nākotnē

  Laikraksts Latvietis Nr. 571, 2019. g. 16. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

Mēģinājums. „Skroderdienas Silmačos“. No kreisās: Māra Kaziņa, Reneka Hart, Ieva Ozoliņa. FOTO Inta Geberta.