Laikraksts Latvietis

Pērn nesvinētu 65 gadu jubileju ALT svinēja šogad

Atskaņas no pagātnes un skats nākotnē

  Laikraksts Latvietis Nr. 571, 2019. g. 16. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

Ģenerālmēģinājums – „Gājputns“. No kreisās: Edgars Vegners, Gvido Zundurs, Patrīcija Ulpe, Lija Pūpēde. FOTO Agnese Krūze.